Vorderingen april 2017

Natuurlijk willen we u op de hoogte houden van onze vorderingen met dit project. Op dit moment zijn we, na een naar ons idee 'vliegende start', min of meer in een ruststand beland. Er zijn echter al flinke stappen gezet. 

We hebben contact met de gemeente, die - zij het nog niet officieel - heeft toegezegd financieel te willen bijdragen aan het leggen van struikelstenen in Warffum.

We hebben ons project aangemeld bij de organisatie in Duitsland die het leggen van struikelstenen coördineert. 

We hebben een comité van aanbeveling, waar u meer over zult horen zodra dat relevant is in verband met de fondsenwerving. 

We hebben al veel onderzoek gedaan naar de personen voor wie we struikelstenen gaan leggen. In verband met de praktische uitvoering hebben we besloten ons in eerste instantie te richten op stenen voor de Joodse inwoners van Warffum die onder het nazi-regime zijn omgekomen. Naar de overige slachtoffers uit ons dorp wordt momenteel onderzoek verricht.

We hebben een website, die overigens nog in ontwikkeling is en ook in ontwikkeling zal blijven. Schroom niet ons te laten weten over welke onderwerpen u graag geïnformeerd zou willen worden via deze site!