Elias van der Zijl, hoek Oosterstraat en Oostervalge

Hier woonde - op de bovenverdieping - Elias Maurits van der Zijl met zijn gezin. 

Ir. Elias van der Zijl werd in 1917 benoemd tot directeur van de Rijks Hogere Burger school te Warffum. Hij slaagde erin de school van een driejarige cursus om te zetten in een vijfjarige HBS. Onder zijn leiding werd de leerlingenvereniging Advendo opgericht, en hij was eveneens betrokken bij de oprichting van de voetbalclub van Warffum.

In 1940 nam bij een maand ziekteverlof op. Dat ziekteverlof werd verlengd, waarna hij op eigen verzoek met ingang van 1 december 1940 eervol werd ontslagen. Bij een jubileum van het Hogelandcollege is in het niet al te verre verleden nog stilgestaan bij de indrukwekkende wijze waarop Elias afscheid nam van zijn leerlingen en het docentencorps. Hij ging de klassen langs en drukte eenieder persoonlijk de hand.

Van der Zijl is met zijn gezin naar Amsterdam verhuisd en stond daar als Joods echtpaar ingeschreven in het bevolkingsregister, hoewel zijn vrouw niet van Joodse afkomst was. De mogelijkheid bestaat dat dit een bewuste verraderlijke actie is geweest van een onbekende. Hoe dan ook: toen hij in 1942 naar Westerbork werd gestuurd ontdekte zijn zoon Wim dat zijn moeder als jodin in het bevolkingsregister stond ingeschreven. Wim heeft daar werk van gemaakt en kreeg door de waarnemend kampcommandant van Westerbork toegezegd dat zijn vader zou worden vrijgelaten als hij kon aantonen dat die gemengd gehuwd was. Toen de zoon later met die bewijzen in Westerbork arriveerde kon hij niemand te spreken krijgen. De volgende dag bleek Van der Zijl reeds te zijn gedeporteerd naar het vernietigingskamp Birkenau, waar hij werd vermoord. 

Tegenwoordig is dit gebouw op de hoek van de Oosterstraat en de Oostervalge een appartementencomplex dat bekend staat onder de naam Pallas Athene. 

Eduard Maurits van der Zijl:

Hieronder twee documenten met betrekking tot het ontslag van Van der Zijl.