Steentje bijdragen

De Stolpersteine in Warffum worden gelegd voor de Joodse inwoners die vanuit ons dorp werden weggevoerd, en voor de andere slachtoffers van het Nazi-regime. Zie daarvoor ook het artikel Gedenkstenen op de begraafplaats

De kosten voor het doen plaatsten van deze struikelstenen - bestaande uit de kosten per steen én een bedrag voor noodzakelijke bijkomende kosten - worden deels gesubsidieerd door de gemeente. Verder zijn financiële bijdragen gevraagd aan enkele regionale fondsen. Het bestuur van de Stichting Stolpersteine Warffum koestert de hoop dat ook veel particulieren die met dit project sympathiseren zich geroepen zullen voelen letterlijk en figuurlijk een steentje bij te dragen door een halve of hele steen, of meer, te 'adopteren' in de vorm van een donatie.

Eén struikelsteen, bestaande uit een betonnen kubus van tien bij tien centimeter met daarop een messing plaatje met tekst, kost €132,- De gemeente subsidieert daarvan de helft. Voor de resterende 16 stenen die in april 2021 in Warffum gelegd gaan worden is dus - na aftrek van de gemeentelijke subsidie - een bedrag van €1046 nodig. Wie een hele of halve steen of meerdere stenen wil adopteren kan desgewenst aangeven voor welke persoon of personen hij of zij dat graag zou doen. Daarmee willen we niet zeggen dat niet alle donaties, groot of klein, van harte welkom zijn. De stenen voor Philip Benninga en Reina Rachelina Broekema zijn al geadopteerd. De Vereniging van Eigenaren Pallas Athena adopteerde de steen voor Elias Maurits van der Zijl.

U kunt uw donatie overmaken via het volgende bankrekeningnummer: NL44 RABO 0345154363 ten name van Stichting Stolpersteine Warffum te Warffum. Onze stichting heeft de ANBI status. Dat wil zeggen dat uw donatie als gift aftrekbaar is bij uw belastingaangifte.

Tot ons genoegen kunnen we ook melden dat de Oranjevereniging van Warffum heeft toegezegd een steen te adopteren. Van de stichting Waddenkust Noord Groningen hebben we een mooie subsidie ontvangen, en ook van het Fonds Jaco en de Grietje Reinders Stichting. 

Tenslotte: al vanaf de eerste weken van dit initiatief is het bestuur van de Stichting Stolpersteine blij met het comité van aanbeveling, bestaande uit: 

Mevrouw Pauline Broekema, Bussum, de heer Erik Ader, Warffum, de heer Doeko Bosscher, Groningen, de heer Hidde Feenstra, Warffum.

 

Achtergrondinformatie

Hieronder ziet u een foto van de steen die op 16 december 1992 door Gunter Demnig werd geplaatst voor het stadhuis van Keulen, met daarop de tekst van het zogenaamde Deportatiebevel van Himmler, vijftig jaar na de uitgifte van het bevel tot deportatie van Roma en Sinti, waarvan overigens wordt aangenomen dat het in principe rechtstreeks van Hitler afkomstig is.