Stolpersteine in Warffum

Stolpersteine in Warffum

 

In steeds meer steden en dorpen in Nederland worden Stolpersteine geplaatst. Misschien past dat wel in het huidige tijdsgewricht, waarin veel mensen behoefte voelen aan bezinning op de samenleving, en op de gevaren van hokjesdenken. Een bericht in de Ommelander Courant over het plaatsen van Stolpersteine in Bedum was voor Kaja van Grieken aanleiding om werk te maken van haar plan om deze gedenktekens geplaatst te krijgen in Warffum. Ze vond Tjeerd Duursma bereid daar samen met haar de schouders onder te zetten. Teun Juk, die al zorgde voor de plaatsing van een steen in Oldenzijl en meewerkte aan de plaatsing van enkele stenen in Kantens, hielp hen op weg. Koos Knol, die zeer goed op de hoogte is van de geschiedenis van Warffum, vulde de werkgroep graag aan. Fred van der Burg was al vanaf het begin betrokken bij de plannen voor Stolpersteine in Warffum. Hij heeft talloze documenten met gegevens over de ooit in Warffum woonachtige slachtoffers van het Naziregime verzameld en doet nog steeds alles wat nodig is om gegevens te checken en verhalen compleet te maken.

Dit artikel verscheen in april 2017.