Vorderingen mei 2018

Onze subsidie-aanvraag is welwillend beantwoord door de gemeente Eemsmond: de gemeente subsidieert de helft van de kosten per te leggen steen. De toezegging voor die subsidie zal niet te lijden hebben onder de gemeentelijke herindeling.

Van de organisatie in Duitsland kregen we, na het indienen van onze officiële aanvraag voor het leggen van 23 Stolpersteine in Warffum, bericht dat we op de wachtlijst staan voor 2019.

Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen hanteert de organisatie inmiddels de regel dat er per plaats niet meer dan tien Stolpersteine tegelijk worden gelegd. We hopen dat er voor Warffum een uitzondering gemaakt zal worden, omdat het 'slechts' om acht verschillende adressen gaat die dicht bij elkaar liggen.

Bij elk van de betreffende huizen wordt voor eenieder die daar woonde een eigen steen gelegd. Dat betekent dat er bij sommige huizen vier of vijf Stolpersteine komen te liggen, en bij andere een of meer